شماره: 35484
1400/06/23
جلسه رییس مرکز رشد فناوری سلامت با حضور نمایندگان استانداری، صنعت و معدن، مخابرات و پارک علم و فناوری استان ایلام

روز سه‌شنبه 16 شهریور در محل سالن جلسات استانداری جلسه‌ای با حضور رییس مرکز رشد فناوری سلامت، نمایندگان استانداری، صنعت و معدن، مخابرات و پارک علم و فناوری استان ایلام برگزار گردید.

روز سه‌شنبه 1400/06/16 در محل سالن جلسات استانداری جلسه‌ای با حضور رییس مرکز رشد فناوری سلامت، نمایندگان استانداری، صنعت و معدن، مخابرات و پارک علم و فناوری استان ایلام برگزار گردید.

در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

  1. بررسی مشکلات فضای اشتراکی نوآوری صنعتی در استان و حمایت های مورد نیاز این مجموعه
  2. بررسی موانع پیش روی تولید آنژیوکت هوشمند (طرح دکتر رشنوادی) و تسهیل فرآیند تجاری سازی آن

در پایان جلسه مقرر گردید تفاهم‌نامه‌ی چند جانبه‌ای فی مابین ارگان‌های مذکور جهت حمایت از طرح فضای اشتراکی و هم‌چنین تفاهم‌نامه‌ای مجزا فی مابین دانشگاه علوم پزشکی ایلام، استانداری، پارک علم و فناوری و شتابدهنده دورنما دانش ایلام برای حمایت از طرح آقای دکتر رشنوادی منعقد گردد.

حق انتشار محفوظ است ©