شماره: 34532
1400/04/13
استقرار بیمارستان مجازی زمان در دانشگاه علوم پزشکی ایلام
استقرار بیمارستان مجازی زمان در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

جلسه‌ی استقرار بیمارستان مجازی زمان روز دوشنبه 1400/04/07 در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد.

جلسه‌ی استقرار بیمارستان مجازی زمان روز دوشنبه 1400/04/07 در دانشگاه علوم پزشکی ایلام با ریاست دکتر محمدرضا کفاشیان معاون محترم تحقیقات و فناوری و با حضور دکتر علی صیدخانی مدیر محترم پژوهش، دکتر سید سلمان ذکریایی رییس محترم مرکز رشد فناوری سلامت و مدیر استارت‌آپ بیمارستان مجازی زمان دکتر محمد جاوید سعیدی در دفتر مدیر پژوهش برگزار گردید.

در این جلسه مدارک مورد نیاز و مراحل استقرار بیمارستان مجازی بررسی شد و در خصوص مزیت‌های این استارت‌آپ برای دانشگاه و استان به طور مبسوط شرح داده شد.

 

حق انتشار محفوظ است ©