شماره: 34530
1400/04/13
جلسه مشترک راه‌اندازی پارک رشد سلامت مشترک در استان

جلسه مشترک دانشگاه علوم پزشکی و پارک علم و فناوری در خصوص راه‌اندازی پارک رشد سلامت مشترک در استان روز شنبه 1400/04/05 برگزار شد.

جلسه مشترک دانشگاه علوم پزشکی و پارک علم و فناوری در خصوص راه‌اندازی پارک رشد سلامت مشترک در استان روز شنبه 1400/04/05 در محل پارک علم و فناوری برگزار گردید.

در این جلسه راجع به امکان تشکیل مراکز رشد مشترک بین پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پزشکی و ایجاد پارک فناوری سلامت به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

در بخش پایانی این جلسه تصمیم بر این گرفته شد که در خصوص موارد مطروحه راهکارها بررسی و تفاهم‌نامه‌های همکاری در این خصوص نوشته شود.

حق انتشار محفوظ است ©