شماره: 34528
1400/04/13
رونمایی از پلتفرم استارت‌آپ بیمارستان مجازی زمان

رونمایی از پلتفرم استارت‌آپ بیمارستان مجازی زمان روز چهارشنبه 1400/04/02 در دفتر مدیر پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد.

جلسه‌ی رونمایی از پلتفرم استارت‌آپ بیمارستان مجازی زمان روز چهارشنبه 1400/04/02 با ریاست دکتر محمدرضا کفاشیان معاون محترم تحقیقات و فناوری و با حضور دکتر علی صیدخانی مدیر محترم پژوهش، دکتر محمد جاوید سعیدی مدیر استارت‌آپ بیمارستان مجازی زمان و دکتر محمد جواد صیادی مدیر عامل شتاب دهنده؛ در دفتر مدیر پژوهش برگزار شد.

در این جلسه از نرم‌افزار این بیمارستان رونمایی شد و طبق نظر اعضای حاضر در جلسه دارای ایراداتی در زمینه‌های تخصصی و نرم‌افزاری بود که تصمیم بر این گرفته شد تا در جلسات بعدی این ایرادات رفع گردد.

در بخش پایانی این جلسه نیز افراد حاضر به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در رابطه با موضوعات مطروحه پرداختند.

حق انتشار محفوظ است ©