طراحی سایت
خدمات و حمایت

-    ایجاد تسهیلات در جهت تبدیل ایده کاری به محصول و بسترسازی لازم جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

-    تخصیص فضای اداری و کاری در حد امکان

-    همکاری در جهت اخذ تسهیلات مالی و اعتباری در قالب وام های قرض الحسنه

-     حمایت های حقوقی و قانونی

-     حمایت از واحدهای فناور در خصوص مالکیت معنوی

-     ایجاد ارتباط با مراکز پژوهشی، دولتی و سایر شرکتها  

-     خدمات آموزشی و مشاوره ای در امور مالی ، بازاریابی،تجاری سازی،ثبت اختراع و ...

-     خدمات اینترنتی

-     حمایت به منظور شرکت در نمایشگاههای تخصصی

 

جستجو