طراحی سایت
اولویت های مرکز رشد

اولویت های مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایلام به شرح ذیل می باشد.

1.      حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

2.       کمک به رونق اقتصاد بومی مبنتی بر فناوری

3.       بسترسازی به منظور ایجاد فرصت­های شغلی مناسب برای جذب کارآفرینان و دانش­آموختگان دانشگاهی در زمینه های مختلف فناوری قابل عرضه در بازار

4.       تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار

5.       کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش­بنیان

6.       افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت­های متکی بر دانش

7.       افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت­های فناوری در سطح­های بین المللی

8.       حمایت از ایجاد و توسعه شرکت­های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه­ها و شرکت­های تحقیقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی

جستجو