شرکت صنعتی مهارت پیشرو:مدیر شرکت حمید جعفری پور.این شرکت در خصوص بیماران سلیاکی و  انواع شیرینی، آرد،نان دیابتی،نان زنجبیلی،شیرینی های دارویی،سوهان،نان خرمایی و ...فعالیت می نماید.با توجه به فعالیت این شرکت در خصوص  انواع نان و شیرینی برای ببماران دیابتی و سلیاکی  و به همین مناسبت با نام تجاری شیرین بانو در حال انجام مراحل  فعالیت می باشد.
Loading